zprávy z Mongolska

Aktivity Rozvojové banky Mongolska

Aktivity Rozvojové banky Mongolska - obrázek

Aktivity Rozvojové banky Mongolska - obrázek

V květnu roku 2011 státem založená Rozvojová banka Mongolska (RBM; Development bank of Mongolia) postupuje významnými kroky k plnění svého účelu, tedy financování velkých a strategicky důležitých infrastrukturálních projektů k urychlení hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti země v mezinárodním měřítku. RBM se má prostřednictvím vydávaných dluhopisů s vládní zárukou prioritně podílet na financování výstavby nové železnice (v celkové odhadované hodnotě cca 5,2 mld. USD). Více...

Rozvojová banka Mongolska se dále podílí mj. na výstavbě 100 tisíce bytů, průmyslového parku Sajnšand a silnic a energetických celků. RBM bude využívat šest produktů: projektové financování, korporátní financování, financování obchodu, garance a záruky, kofinancování, syndikované úvěry. V nedávno schváleném státním rozpočtu pro rok 2012 je zahrnuto navýšení základního kapitálu RBM o 33 mld. MNT (k původním 16,7 mld. MNT).

Důležitým mezníkem pro rozvoj RBM bylo podepsání dohody o spolupráci při řízení RBM s Korejskou rozvojovou bankou dne 30. srpna 2011. Dne 1. prosince 2011 pak RBM založila ve spolupráci mezinárodními investičními bankami ING, Deutsche Bank a HSBC „Euro Medium Term Note Program“ na vydání dluhopisů v hodnotě 600 mil. USD. Dne 7. prosince 2011 při návštěvě mongolského prezidenta v Kuvajtu podepsala první náměstkyně RBM a ředitel Kuvajtského fondu pro arabský hospodářský rozvoj memorandum o vzájemné spolupráci. Další jednání probíhají s Čínou.

Plán RBM je takový, že již v prosinci r. 2011 budou vydány dluhopisy v hodnotě 20 mil. USD s úrokovou mírou 7 % k prodeji na Singapurské burze cenných papírů (9. 12. 2011 již mělo dle vyjádření vedoucího Řídícího výboru RBM 20 mil. USD dorazit z ING Group do RBM) a dále pak v průběhu roku 2012 k prodeji v Asii, Evropě a Americe.

Zdroj:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/mongolsko/mongolsko-rozvojova-banka-projekty/1001377/62819/

DL

22.02.2013 22:36:27
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one