zprávy z Mongolska

Informace z Mongolského ekonomického fóra 2012

Informace z Mongolského ekonomického fóra 2012   - obrázek

Informace z Mongolského ekonomického fóra 2012 - obrázek

Ve dnech 5. a 6. března 2012 proběhl již 3. ročník Mongolského ekonomického fóra (MEF), které je považováno za jednu z největších diskuzních platforem, jíž se účastní politické špičky, neziskový sektor, firemní zástupci i zahraniční partneři. MEF 2012 obsahovalo dvě plenární zasedání (potřebnost dlouhodobé strategie pro Mongolsko, přechod mongolské ekonomiky z hnědé na zelenou) a 11 tematických sekcí zaměřených na hospodářský rozvoj, sociální oblast, konkurenceschopnost, inovace a zelený růst. Více...
Předseda vlády S. Batbold na úvod vyzdvihl důležitost fóra s tím, že od minulého ročníku se podařilo prosadit řadu věcí ve směru prosazování demokracie, tržního hospodářství a rozvoje. Byl přijat nový rozpočtový zákon, významně se začaly prosazovat projekty PPP, začíná se realizovat program 100 tisíce bytů, parlamentu byl předložen zákon o inovacích. Premiér přiznal, že růst HDP dosáhl v r. 2011 17,3 %, ovšem stále mohou vzniknout rizika a je nutné projednat financování. Výrazně roste mladá pracovní síla, proto se stále nedaří porazit chudobu a nezaměstnanost. Nutná je orientace na výrobky s přidanou hodnotou a zbavení se závislosti na dovozu pohonných hmot, možnost zkapalňování uhlí je nutné z tohoto důvodu prozkoumat.

Zajímavé vystoupení představoval proslov lorda Waverleyho, předsedy britské parlamentní skupiny pro střední Asii, který jednoznačně zdůraznil důležitost, jakou Velká Británie klade na britsko-mongolské vztahy. Parlamenty založily čtyři nové iniciativy: založení stálého fóra Silk Road s centrem v Londýně a každoročním setkáním, spolupráce v oblasti financování infrastruktury (za účasti např. firem, právníků; realizovat se budou pilotní projekty), spolupráce v daňových a investičních otázkách a modelech, uzavření meziparlamentního memoranda o spolupráci (změna klimatu, investice aj.).

Diskutovala se např. potřeba existence strategie dlouhodobého rozvoje, přičemž existuje Národní strategie rozvoje 2008–2021, ovšem Mongolská lidová strana nedávno představila svou strategii do r. 2030 a Demokratická strana pracuje na další strategii tentokrát do r. 2020. Dále se diskutovala možnost založení tzv. Sovereign Development Fund či nového ministerstva (např. Ministerstva pro udržitelný rozvoj).

Mongolští představitelé si uvědomují nízkou konkurenceschopnost ekonomiky a nutnost podpory inovací. Prozatím jsou na inovace směřovány peněžní prostředky v objemu 0,2–0,5 % HDP ročně, pouze necelá 4 % výrobků mají střední a vyšší technologický obsah. Žádná podpora rizikovému kapitálu neexistuje. V diskuzi proto byly zmíněny jako vhodné nástroje případný vznik seed fondu, existence business angels. Zákon o inovacích, který se projednává několik let, by v první polovině roku 2012 mohl být přijat. Generální ředitel nemocnice Songdo uvedl, že pracují na 3D a 4D technologiích, na umělém oplodňování a bance kmenových buněk právě ze soukromých zdrojů.

Přítomní se shodli, že přechod k zelené energii je žádoucí, ovšem je nutné mnoho vykonat i v legislativní rovině. Mongolská investiční společnost NewCom buduje větrný park a v plánu má několik dalších projektů v tomto směru. Mongolsko se potýká s obrovskými ztrátami při přenosu energie. Velkým problémem může být v budoucnosti nedostatek vodních zdrojů, a to zvláště v oblastech Gobi, kde finišují přípravy k otevření obrovských ložisek nerostných surovin. Shoda rovněž panuje v tom, že těžaři by se měli významně podílet na příspěvcích do státního rozpočtu, které by byly využity na udržitelnost ekosystému. Pracuje se na studii proveditelnosti na hydroelektrárnu na řece Selenge, ovšem investoři prozatím do takovýchto elektráren nechtějí vzhledem k finanční návratnosti investovat.

Kritice bylo vystaveno plošné vyplácení dávek všem obyvatelům Mongolska bez rozdílu. Odhaduje se, že až 60 % z míry inflace, která se v r. 2011 pohybovala nad úrovní 10 %, je způsobeno těmito vládními kroky. Jako důležitý krok byla naopak jmenována adresnost potřebným a podpora vlády projektům zvyšujícím konkurenceschopnost.

Stejně jako v minulých letech, i když v letošní předvolební náladě o něco silněji, byli vystoupivší plni nápadů, ovšem ne vždy je brán zřetel na možnost jejich realizace v mongolských podmínkách. Přesto existence otevřeného fóra, kde se mohou vyjádřit a dotázat i jednotlivci vůči politickým představitelům, lze považovat za známku utužující se demokracie a krok správným směrem.

Zdroj:
DL
23.02.2013 01:30:00
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one