zprávy z Mongolska

Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR - obrázek

Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR - obrázek

Pozitivním předpokladem pro dovoz českého zboží je především setrvačnost kladného hodnocení řady českých (československých) výrobků. Pozitivem je rovněž poměrně dobrá vzájemná znalost prostředí v obou zemích. Země má minimální průmyslovou výrobu, proto je závislá na dovozech. Negativem jsou omezené možnosti mongolského trhu, kupní síla trhu se však rychle zvyšuje v závislosti na příjmech z těžby. Určitým problémem je doprava zboží do Mongolska. Čtěte více...
Perspektivní oblasti jsou uvedeny v kapitole 7.4.

Výborným „startovním polem“ pro komerční aktivity jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Bohužel v některých případech české firmy zaváhaly. Příkladem může být například vodohospodářství – mnohé projekty jsou z oblasti hydrogeologie, přičemž čerpadla, trubky a ostatní dodávky jsou často dováženy z Číny či Ruska, protože na české produkty není v Mongolsku servis. Již dlouhá léta tak mohly patřičné české výrobní firmy mít v Mongolsku zastoupení a těžit tak zpočátku ze zakázek v rámci ZRS.

V těžební oblasti se jako vhodná kombinace jeví nákup licencí českými subjekty a návazné dodávky zařízení od českých firem.

Mongolsko také vydalo koncesní seznam mnoha projektů, které chce realizovat (viz stránky velvyslanectví, www.ppp.mn). Nabízí se také využívání dodávek pro etablované těžařské firmy, které inzerují poptávku na svých webových stránkách.

Další příležitostí je zapojení do projektů mezinárodních donorů – Světová banka, Millenium Challenge Account, Evropské unie, EBRD aj.

Energetika je prozatím regulována (ceny), avšak v řádu několika let se situace změní. Jedná se o příležitost, která by se již nyní měla zvažovat a připravovat projekty.

Je nutné upřesnit, že Mongolsko často vyhledává projekty a zahraniční investice připravené tak zvaně „na klíč“. To znamená, že nabízený projekt je zajištěn nejen po stránce finanční, ale i vyškolení odborníků či obslužného personálu, s návazností na pomoc při zahájení výroby a následně i při prodeji vzniklých produktů či výrobků a stejně tak i způsob a kalendář pro úhradu vzniklé investice. Často jsou dnes poptávané operace BOT, nebo poptávky po investicích pro zahájení výroby nového produktu, které by byly hrazeny pozdější výrobou a z ní vzešlými zisky. Podobné aktivity ovšem ve zdejším, ještě ne zcela saturovaném prostředí nelze bez náležitého zajištění doporučit. Naopak pojištění všech vývozů jako i investic do Mongolska by mělo být samozřejmostí.

Zdroj:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mongolsko-ocekavany-vyvoj-v-teritoriu-18680.html#sec0

DL
21.10.2012 23:28:12
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one