zprávy z Mongolska

Program rozvojové spolupráce na období 2011-2017: Mongolsko

Program rozvojové spolupráce na období 2011-2017: Mongolsko - obrázek

Program rozvojové spolupráce na období 2011-2017: Mongolsko - obrázek

Mongolsko patří v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR mezi prioritní partnerské země s programem spolupráce. Toto postavení vychází z dlouhodobě kvalitních vzájemných vztahů a odráží výsledky předchozí rozvojové spolupráce i přetrvávající rozvojové potřeby partnerské země. Více...

Zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky (ČR). Jejím prostřednictvím se ČR hlásí k mezinárodním závazkům v oblasti rozvoje a podílí se na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. ČR svými rozvojovými aktivitami „přispívá k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v partnerských zemích“ (Zákon č. 151/2010 ze dne 21. 4. 2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, platný od 1. 7. 2010).

Průřezové závazky, základní principy i teritoriální a sektorové priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou zakotveny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017 (dále jen Koncepce), kterou vláda ČR schválila v květnu 2010. Koncepce stanovila jako nosnou součást bilaterální rozvojové spolupráce ČR programy spolupráce s prioritními zeměmi, které budou realizovány zejména formou bilaterálních rozvojových projektů.

Rozvojová spolupráce se v nadcházejícím období soustředí především do sektoru energetiky, sektoru obchodu a dalších služeb, (dříve tzv. ekonomický rozvoj), sektoru zásobování vodou a sanitace (dříve tzv. životní prostředí) a do sektoru zemědělství, lesnictví a rybolovu. Pozornost bude nadále věnována rovněž rozvojovým potřebám Mongolska v oblasti vzdělávání, sociální infrastruktury a služeb, včetně zdravotnických (dříve sektor sociálního rozvoje). Geograficky se bude spolupráce zaměřovat na nejchudší venkovské oblasti v jižní a západní části Mongolska a částečně, v návaznosti na dosavadní úspěšné rozvojové aktivity, na hlavní město Ulánbátar a Centrální region.

Mongolsko patří mezi země s nižším středním příjmem (LMIC); v roce 2009 se umístilo na 100. místě ze 169 zemí seřazených podle indexu lidského rozvoje (střední lidský rozvoj – HDI = 0,622). V letech 1985 až 2010 se hodnota HDI Mongolska zvýšila z 0,515 na 0,622, zvýšení o 21 % a průměrné roční zvýšení o 0,8 %. Během téhož období se v Mongolsku zvýšil HDP per capita o 60 %. Průměrný hrubý národní důchod per capita ve výši 1630 USD v r. 2009 řadí Mongolsko mezi země s nižšími středními příjmy. Pod hranicí chudoby však stále žije 35 % obyvatelstva.

Rozvojová spolupráce obou zemí bude založena na plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přičemž bude vycházet ze základních strategických dokumentů mongolské vlády a z Koncepce zahraniční rozvojové politiky ČR na období 2010–2017. Za účelem podpory hospodářského růstu a odstranění chudoby v Mongolsku využijí obě země dlouhodobé tradice vzájemné spolupráce a z ní vyplývající potenciál pro rozvoj vzájemně výhodných hospodářských vztahů.

V návaznosti na dosavadní výsledky vzájemné rozvojové spolupráce i při vědomí přetrvávajících rozvojových potřeb Mongolska byl zpracován následující program rozvojové spolupráce na období 2011–2017. Jeho naplňování bude předmětem střednědobého vyhodnocení v roce 2014.

Více viz:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/mongolsko/mongolsko-rozvoj-spoluprace-cr-2017/1001377/63446/

DL

02.04.2012 00:24:32
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one