zprávy z Mongolska

První otevřená emise dluhopisů Rozvojové banky Mongolska zaznamenala obrovský zájem

První otevřená emise dluhopisů Rozvojové banky Mongolska zaznamenala obrovský zájem   - obrázek

První otevřená emise dluhopisů Rozvojové banky Mongolska zaznamenala obrovský zájem - obrázek

Státem vlastněná Rozvojová banka Mongolska (DBM) učinila významný krok a v půlce března 2012 vydala pětileté dluhopisy v hodnotě 580 mil. USD s úrokovou mírou 5,75 procenta. DBM již 1. prosince 2011 založila Euro Medium Term Note Program, čímž avizovala svůj zájem postupně vydávat dluhopisy v hodnotě 600 mil. USD, nicméně se samotnou emisí vyčkávala na vhodné podmínky na kapitálových trzích, včetně vývoje řecké situace. Více...

Na transakci DBM spolupracovala s ING Group, Deutsche Bank AG a HSBC Holdings plc. Předem indikovaný velký zájem (manažeři DBM mj. týden před emisí uspořádali „road show“ v Hongkongu a Singapuru) umožnil snížit úrokovou sazbu dluhopisů z 6–6,25 % na 5,75 % a zvýšit nabídku z 500 mil. USD na 580 mil. USD. Rating uvedených dluhopisů je B1 Moody’s, BB- Standard and Poor’s. DBM dbala na diverzifikaci cílových trhů/regionů (oproti původnímu záměru využít primárně Singapurskou burzu cenných papírů), a proto 36 % bylo veřejně nabídnuto na evropském trhu, 32 % v Asii, 32 % v USA. DBM představuje státem vlastněnou banku, tudíž i dluhopisy mají plnou vládní záruku.

Hlavním cílem nabývání peněžních prostředků DBM přes mezinárodní kapitálové trhy je financování obrovských infrastrukturních projektů, např. rozvoj železnic (až 7 mld. USD), či vybudování průmyslového centra Sajnšand (10–14 mld. USD).

Emise dluhopisů DBM představuje významný milník pro mongolskou ekonomiku, neboť jde o mongolský debut na mezinárodních dluhových kapitálových trzích, který bezpochyby ovlivní vydávání dluhopisů mongolských bank a společností v tomto a návazných letech. Média uvádí, že skutečný zájem o dluhopisy DBM dosáhl 6,25 mld. USD. Zajímavé je rovněž srovnání s úrokovou mírou vládních dluhopisů jiných zemí (např. Irsko, Portugalsko, Itálie, Španělsko, Rusko, Indie).

Mongolská vláda při důležitých přípravách a rozhodnutích často vyhledává rady mezinárodních institucí a korporací, přičemž DBM tuto skutečnost potvrzuje. Krátce po vzniku v květnu 2011 uspořádala seminář s JICA (Japanese International Cooperation Agency) na projektové financování, v srpnu podepsala memorandum o spolupráci s Korejskou rozvojovou bankou, s GIZ (Gesellschaft für Internationalle Zusammenarbeit) a německou Gauff uspořádala seminář o financování infrastrukturních projektů, v prosinci 2011 podepsala DBM memorandum o spolupráci s Kuwait Fund for Arab Economic Development, v březnu 2012 pak memorandum o porozumění s japonskou Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Spolupráce s ING, DB a HSBC při emisi je již absolutním potvrzením. Navíc dne 20. března 2012 oznámila Asijská rozvojová banka grant (technická asistence) mongolské vládě ve výši 1 mld. USD (500 mil. USD z ADB Financial Sector Development Fund a 500 mil. USD z Republic of Korea e-Asia and Knowledge Partnership Fund) na rozvoj domácího dluhopisového trhu k financování budoucích veřejných projektů.

Mongolsko v posledních letech prochází obrovským vývojem, který vychází z rozvoje nesmírného bohatství nerostných surovin. V r. 2011 růst HDP hnaný především investicemi a vládními výdaji dosáhl nejvyšší úrovně v celosvětovém měřítku 17,3 %, příliv přímých zahraničních investic byl dle předběžných údajů vyšší (4,9 mld. USD) než kumulovaná hodnota let 1990–2010 (4,8 mld. USD), obrovská poptávka zvýšila import oproti předchozímu roku o 104 % a deficit obchodní bilance tak dosáhl rekordních 1,7 mld. USD, výrazně vzrostl akciový index TOP20 Mongolské burzy cenných papírů. Navíc se v r. 2011 Mongolsko stalo největším exportérem koksovatelného uhlí do Číny. Odhaduje se, že do roku 2015 tato země bude potřebovat na další rozvoj až 70 mld. USD, přičemž však pouze čtvrtinu budou moci pokrýt domácí zdroje.

Zdroj:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/mongolsko/mongolsko-emise-dluhopisu-projekty/1001377/63633/

DL

02.04.2012 00:29:00
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one