zprávy z Mongolska

V Mongolsku jsme předali dvě mobilní ordinace a vyškolili jejich personál

V Mongolsku jsme předali dvě mobilní ordinace a vyškolili jejich personál - obrázek

V Mongolsku jsme předali dvě mobilní ordinace a vyškolili jejich personál - obrázek

V říjnu se uskutečnilo slavnostní předání prvních dvou mobilních ordinací zástupcům krajských nemocnic v západomongolských krajích Uvurchangaj a Archangaj, kterého se mimo jiných zúčastnila zástupkyně české ambasády v Mongolsku Pavla Žáková, krajští guvernéři, starostové, ředitelé nemocnic či novináři. 29 lékařů a zdravotních sester bylo vyškoleno v obsluze moderních diagnostických přístrojů, tak aby dokázaly plně využívat možnosti těchto mobilních ordinací....

Školení a praktický nácvik obsluhy přístrojů provedla zdravotnická expertka Jitka Dresslerová, která s Člověkem v tísni dlouhodobě spolupracuje a zhodnotila ho velmi kladně: „Příjemně mě překvapila úroveň mongolského zdravotnického personálu, vše se učili strašně rychle.“

Již první pilotní cesty po mongolském venkově ukázaly obrovský zájem obyvatel o služby mobilní ordinace. Všude, kam klinika s týmem zdravotníků dorazila, ji netrpělivěočekávaly zástupy vesničanů a mobilními ordinacemi tak prošlo víc než 700 pacientů a pacientek. Místní lidí nejčastěji trpí srdečními onemocněními, nemocemi jater a tuberkulózou. „Personál mobilních ordinací je skvělý, pomáhá lidem i ve složitých místních podmínkách a navíc jim dodává víru, že je o ně postaráno,“ říká Dresslerová.
 
Otázka, jak poskytnout odbornou zdravotní péči lidem žijícím nomádským životem na venkově je jedním ze zásadních problémů mongolského zdravotnictví. Víc než polovina z celkem 3 milionů Mongolů žije roztroušená po mongolských stepích, horách a poušti Gobi o rozloze 1,5 milionů km/2. Takto nízká hustota obyvatel prakticky znemožňuje a prodražuje dosažení odpovídající úrovně všech zdravotnických zařízení na mongolském venkově. Dostupná je zde zdravotní péče jen na základní úrovni, avšak zcela chybí možnost vyšetření odborným lékařem, moderními diagnostickými přístroji či poskytnutí urgentní pomoci. Pokud obyvatel mongolského venkova onemocní, nemůže opustit svůj dobytek, zanechat ho zcela bez péče a cestovat mnohdy i stovky kilometrů do centrálních nemocnic, kde by se mu dostalo adekvátní odborné péče; na cestou samu ostatně lidé často ani nemají peníze.

V rámci projektu,  finančně podpořeného Českou rozvojovou agenturou, spolupracujeme s krajskými nemocnicemi na zlepšení poskytované odborné zdravotní péče přímo na venkově. Při šesti krajských nemocnicích jsou zřizovány mobilní ordinace, v podobě terénního automobilu vybaveného potřebnými přístroji a materiálem. Tyto mobilní ordinace budou pravidelně objíždět všechny okresy a poskytovat venkovským středickům, kterým chybí personál nebo  vybavení, podporu především při diagnostice, prevenci ale i akutní pomoci. Mimo to budou schopné v případech komplikovaných nečekaných porodů převézt budoucí matky do nemocnice či přímo na místě zajistit bezpečný porod. „Na reakci personálu nemocnic bylo jasně vidět, jak si pomoci z České republiky cení. Poznala jsem, že přístroje a materiál rozhodně nezůstanou vybalené někde ve skladu,“ uzavírá Dresslerová.
 

Více informací poskytne: Ing. Petr Drbohlav, regionální koordinátor pro Asii a vedoucí mise v Mongolsku -
petr.drbohlav@clovekvtisni.cz

Název projektu:

Zvýšení dostupnosti zdravotní péče ve venkovských oblastech západního a jižního Mongolska

Oblast: provincie Archangaj a Uvurchangaj
Doba trvání projektu: květen 2011 - prosinec 2013
Zdroj financí: Česká rozvojová agentura

Cílem tohoto projektu je zvýšení celoroční dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro nomádské obyvatelstvo v šesti provinciích západního Mongolska, což přispěje k záměru mongolské vlády poskytovat kvalitní zdravotní péči celé populaci Mongolska, a snížit tak morbiditu a mortalitu a podpořit nárůst populace a střední dobu dožití.

V rámci projektu bude při celkem šesti krajských nemocnicích zřízena mobilní ordinace, v podobě terénního automobilu vybaveného potřebnými přístroji a materiálem, který bude v pravidelných cyklech objíždět všechny okresy a podporovat hůře personálně obsazené i materiálně vybavené venkovské nemocnice. Hlavní funkcí takové kliniky bude diagnostika, prevence, ale také poskytování urgentní zdravotní péče.

Zdroj:

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=844&idArt=1870

DL

11.11.2011 01:41:06
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one