zprávy z Mongolska
Čeština se učí na Mongolské státní univerzitě již 20 let! - obrázek

Čeština se učí na Mongolské státní univerzitě již 20 let! - obrázek

„Starý přítel je nejlepší.“ (Mongolské přísloví.)

 

Nu což, vážení příznivci bohemistiky, jdu proti nim! Mlýny v Mongolsku ovšem melou rychle, jesť tu větrno, a také nejsou Boží! Zlověstný otazník nad českým lektorátem v Ulánu se protáhl v laxní vykřičník.

Pan děkan usoudil, že školné studentů bohemistiky nepostačuje na výplaty dvou učitelů – takže českého lektora pro příští akademický rok z rozpočtu prostě škrtl (univerzita honoruje vysokoškolského učitele ca. 300 USD měsíčně!).

Rozhodnutí profesionálně nepochopitelné pro ročník, který bude psát diplomové práce a měl by být komisionálně zkoušen u státnic (jedním učitelem?).

Ještě hůře tomu kroku rozumíme, vzpomeneme-li si na českou investici do vybavení třídy bohemistiky před třemi lety – jednalo se o rozvojovou pomoc ve výši takřka jednoho milionu Kč. Snadno si vydělíte, kolik let by za to univerzita mohla lektora, který je pro výuku cizího jazyka prokazatelně nepostradatelný, financovat, ba rozmazlovat!

Nahlížím do slovníku páně Šímy, a ejhle: Slovo vděčnost má skutečně mongolský ekvivalent. V praxi si ho překládám volněji: natažená ruka.

Paradoxně právě vstřícnost a velkorysost z české strany zadělala na problémy: třídy je pro pár bohemistů škoda, dáme tam rusistiku (jejíž knihy už opět trůní v našich poličkách, ostatně vyučovací hodiny českého lektora jsou vždy až večer, aby se tam dopoledne ta ruština studentům (často Číňanům, kteří platí zřejmě vyšší školné) dobře učila. Nejlépe, když to žádné české oči neuvidí…

Studenti bohemistiky jsou zklamaní – platí za studium jako ostatní jazykáři, ovšem rodilého mluvčího už mít nebudou.

Nemám tedy pražádnou naději, že by spatřil světlo mongolského světa Český slovník neologizmů pro byznys, na kterém pracuji se studenty – kdo by ho za stávajícího (ne)zájmu financoval a vydával? Přesto pokračujeme.

Sedíme na Przewalského a svíráme kopí.

Pokud Vás naše práce zajímá, mrkněte na předmluvu.

Ze sedla: Ludmila Vojtková

Veselé vánoce

Veselé vánoce

aneb Historie bohemistiky v Mongolsku

Není v Asii mnoho zemí, které by měly tu výsadu (domníváme se my, zarytí přívrženci tzv. „malého jazyka“ ze srdce Evropy), že mohou na univerzitě pěstovat bohemistická studia. Ale Mongolsko s tradičním vztahem k Československu a nyní České republice k těm výjimkám patří.

Napsala: Ludmila Vojtková na základě referátu vedoucí katedry slovanských studií, paní Tuji Šagdar

Mongolská státní vysoká škola MUIS

Mongolská státní vysoká škola MUIS

Ámos nebo Lenin? - obrázek

Ámos nebo Lenin? - obrázek

Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten to ryje…vzpomínáte na pohádkového Honzu, jak se učil latinsky? Také bezmyšlenkovitě opakujeme, co slyšíme, nebo (se) učíme dnes jinak?Jsou Honzové v Evropě jiní než Honzové v Asii?

 

Náš článek Jak na ně pojednával o rozdílném vyučování v Asii ze sociokulturního hlediska. Dnes si spolu posvítíme na školství jako takové, jak se s ním lektor češtiny setkal v praxi (a jak jsem o něm referovala na již zmíněné soulské konferenci). Všimnu si odlišností v předchozím vzdělání i ve vlastním vysokoškolském studiu.

Napsala: Ludmila Vojtková

aneb "Ďábel" za katedrou

Když se kantorovi dostane po neznámém předkovi do chromozomu misionářský gen, zpravidla začne koketovat s cizími jazyky a poznávat vzdálené kultury nejprve prostřednictvím svých exotických studentů. Kupuje si časopisy typu Koktejl a Geo, hltá cestopisy - tlustopisy, leporelem se mu stanou fotografické publikace. Miluje filmy National Geographic, vymetá výstavy kosmopolitů a rejdí prstíkem po mapě tak dlouho, až se jeho dovolené z bohulibého nicnedělání promění v náročné poznávací expedice typu Lonely Planet - vrací se z nich vychrtlý a se dvěma giga fotek za den.

Pak už je jen otázkou času, kdy zvedne hozenou rukavici (například ve formě konkurzu ministerstva školství) a rozhodne se zprostředkovat sladkou mateřštinu a domovinu někde na druhém konci světa…

Napsala: Ludmila Vojtková

Bohemistika ve východní Asii - obrázek

Bohemistika ve východní Asii - obrázek

Sejdou se Japonec, Číňan, Korejec a Mongol. Najdou společnou řeč? Ano. ČEŠTINU!!! (A slovenštinu, musím dodat v rámci objektivity.)

Korejská univerzita zahraničních studií v Soulu si zaslouží velký dík. Své katedře českých a slovenských studií totiž věnovala k 20. narozeninám báječný dárek: uspořádala konferenci a pozvala bohemisty a slovakisty z univerzitních pracovišť v Japonsku, Číně a Mongolsku. Jen Severokorejci se z pochopitelných důvodů nezúčastnili, vynahradí si to prý příští rok na setkání v Pekingu.

Zúčastnila se a zaznamenala: Ludmila Vojtková

1
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one