zprávy z Mongolska

„Starý přítel je nejlepší.“ (Mongolské přísloví.)

 

Nu což, vážení příznivci bohemistiky, jdu proti nim! Mlýny v Mongolsku ovšem melou rychle, jesť tu větrno, a také nejsou Boží! Zlověstný otazník nad českým lektorátem v Ulánu se protáhl v laxní vykřičník.

Pan děkan usoudil, že školné studentů bohemistiky nepostačuje na výplaty dvou učitelů – takže českého lektora pro příští akademický rok z rozpočtu prostě škrtl (univerzita honoruje vysokoškolského učitele ca. 300 USD měsíčně!).

Rozhodnutí profesionálně nepochopitelné pro ročník, který bude psát diplomové práce a měl by být komisionálně zkoušen u státnic (jedním učitelem?).

Ještě hůře tomu kroku rozumíme, vzpomeneme-li si na českou investici do vybavení třídy bohemistiky před třemi lety – jednalo se o rozvojovou pomoc ve výši takřka jednoho milionu Kč. Snadno si vydělíte, kolik let by za to univerzita mohla lektora, který je pro výuku cizího jazyka prokazatelně nepostradatelný, financovat, ba rozmazlovat!

Nahlížím do slovníku páně Šímy, a ejhle: Slovo vděčnost má skutečně mongolský ekvivalent. V praxi si ho překládám volněji: natažená ruka.

Paradoxně právě vstřícnost a velkorysost z české strany zadělala na problémy: třídy je pro pár bohemistů škoda, dáme tam rusistiku (jejíž knihy už opět trůní v našich poličkách, ostatně vyučovací hodiny českého lektora jsou vždy až večer, aby se tam dopoledne ta ruština studentům (často Číňanům, kteří platí zřejmě vyšší školné) dobře učila. Nejlépe, když to žádné české oči neuvidí…

Studenti bohemistiky jsou zklamaní – platí za studium jako ostatní jazykáři, ovšem rodilého mluvčího už mít nebudou.

Nemám tedy pražádnou naději, že by spatřil světlo mongolského světa Český slovník neologizmů pro byznys, na kterém pracuji se studenty – kdo by ho za stávajícího (ne)zájmu financoval a vydával? Přesto pokračujeme.

Sedíme na Przewalského a svíráme kopí.

Pokud Vás naše práce zajímá, mrkněte na předmluvu.

Ze sedla: Ludmila Vojtková

České neologizmy pro byznys

 

Předmluva

Dostává se vám do rukou slovník, který jsem nazvala „České neologizmy pro byznys“. Jeho sestavení si vyžádaly mé dlouholeté zkušenosti s výukou na univerzitách v Asii.

Na zahraničních bohemistikách máme většinou příležitost učit podle kvalitních českých učebnic, učební plán nám poskytuje i jakýsi prostor pro literaturu, reálie, jazykovou teorii.

Přesto pro bezešvý přechod našich absolventů do praxe něco postrádáme – většina z nich totiž hledá uplatnění v podnicích, nadnárodních společnostech, na ministerstvech. Absolvent se ocitá namísto ve třídě v kanceláři, kde sice většinu předmětů identifikuje, ale v cizím jazyce o jejich obsluze komunikovat neumí.

„Odlikni to,“ řekne kolega, a náš student se nejspíš podívá po klice. Když dojde na obchodní jednání, zoufale si uvědomí, že nevnímá rozdíl mezi obratem a ziskem, ba nedokáže se ani vyjádřit ke své vlastní pracovní smlouvě a žádat její úpravy, protože – ačkoli zná všeobecný význam jednotlivých slov – právnické pojmy a význam formulací jsou nad jeho chápání. „To jsme nebrali.“

Učit studenty ekonomice, právu, obchodní korespondenci či managementu skutečně není posláním univerzity. Bohužel většinou chybí i možnost ozřejmit si žádaný pojem ve slovníku – datum vydání často ukazuje do minulého století, ale koneckonců ani ty nejmodernější slovníky nestačí popsat všechny ty nové technické vymoženosti a myšlenkové postupy, jež se rodí každý den a – používáme je! Fax, internet, banking, mobil – znáte snad ta slova ze svých školních let? (Naopak klidně můžeme vyřadit starožitnosti jako: komsomol, úderník, svazák.)

Chtěla bych tímto slovníkem vyplnit mezeru, kterou naši absolventi po vstupu do praktického života bolestně pociťují, a nabídnout jim české neologismy, s nimiž se v obchodní praxi mohou setkat. Ačkoli jejich překlad musím nechat na svých zahraničních spolupracovnících, případně na aktivním uživateli, vidím smysl své práce ve výběru slov pro danou specializaci, jejich gramatickém zařazení                    a příkladech. Nejde o to všechny neologizmy znát, ale moci je najít!

Neocenitelnou inspirací a pomůckou mi byly slovníky neologizmů Nová slova v češtině a Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů (kolektivu autorů patří můj obdiv), ale také nejrůznější zdroje na internetu (slovníky, encyklopedie, technické popisy, tisk…), a koneckonců i má vlastní praxe, protože se jako soudní tlumočník na obchod specializuji.

Ne náhodou vám bude slovník neologizmů připomínat slovník cizích slov – ochotně přejímáme slova z „novodobého esperanta“ angličtiny, ozvláštňujeme své vyjadřování půvabnými slůvky z francouzštiny apod. Ovšem naše mateřština má své libůstky, k nimž patří neochota k dlouhým slovům a souslovím (tedy raději jen: demo, eseróčko, dcerka), a především snaha zařadit ty „vetřelce“ srozumitelně do věty, čili podřídit je shodě (v eseróčku, do eseróčka), případně jim dát počeštělý kabátek (SMS – esemeska, F, vzor žena). A tady uživatel češtiny jako cizího jazyka snadno chybuje.

Nemohu si činit nárok na úplnost. Přesto doufám v praktický přínos své práce.

 

Ludmila Vojtková

 

18.02.2009 11:25:27
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one