zprávy z Mongolska
aneb Historie bohemistiky v Mongolsku

Není v Asii mnoho zemí, které by měly tu výsadu (domníváme se my, zarytí přívrženci tzv. „malého jazyka“ ze srdce Evropy), že mohou na univerzitě pěstovat bohemistická studia. Ale Mongolsko s tradičním vztahem k Československu a nyní České republice k těm výjimkám patří.

Napsala: Ludmila Vojtková na základě referátu vedoucí katedry slovanských studií, paní Tuji Šagdar

Historie bohemistiky je spjatá s Mongolskou státní univerzitou v Ulánbátaru a není nikterak dlouhá (porovnáme-li např. s ČLR, kde příští rok oslaví 55. jubileum). Mongolská státní univerzita (MUIS) vznikla za II. světové války v roce 1942, a tehdy o češtině ještě nebylo řeči. Univerzita ale soustředila do jednoho místa mongolistiku, a v té zaujímali čeští mongolisté významné místo – to byl první důležitý faktor pro vznik budoucí bohemistiky. Druhým významným faktorem bylo intenzívní studium ruštiny, která přitáhla pozornost ke slovanským jazykům a dala vznik srovnávací jazykovědě. Na ruštině se rozvinula metodika vyučování slovanským jazykům a vzrostl zájem Mongolů o cizí jazyky vůbec.

Přelomem byl rok 1990, kdy v Mongolsku proběhla demokratická revoluce. Praktikování multipolární politiky s sebou přineslo kromě zájmu i naléhavou potřebu jazykové vybavenosti. Pozornost se obrátila nejen k tzv. „velkým jazykům“, nýbrž i k jazykům malých zemí, které měly s Mongolskem v minulosti osvědčené kontakty.

          V roce 1992 byla založena na MUIS fakulta mezinárodních vztahů a katedra sovětských studií byla nahrazena katedrou studií slovanských, jež bohemistiku dodnes zastřešuje.

Dlužno říci, že se o existenci bohemistiky výrazně zasloužila (a potřeba podpory stále trvá) česká strana. Založení oboru podpořil bývalý Konzulární úřad Českého velvyslanectví v Ulánbátaru v čele s panem konzulem Zdeňkem Okunkem, čeští mongolisté, pracovníci velvyslanectví a Asociace absolventů českých  a slovenských škol poskytli prvním studentům pomoc ve formě knih, učebnic i přednášek.

Od r. 1992 otevřela Mongolská státní univerzita třídu češtiny jedenáctkrát a připravila na sto bohemistů – což na nízký počet obyvatelstva Mongolska není málo.

Její absolventi pracují na ministerstvu zahraničních věcí a v jiných institucích, které mají vztah k České republice, a někteří také ve společných česko-mongolských podnicích.

Dnešní studenti mají pro studium bohemistiky na MUIS dobré podmínky – České velvyslanectví v Ulánbátaru uskutečnilo s podporou MZV ČR významný projekt vybudování třídy bohemistiky na vysoké technické úrovni a MŠMT ČR zde otevřelo český lektorát. Spolu se svým Domem zahraničních služeb zajišťuje vybavení třídy moderními učebnicemi, slovníky, knihami, filmy apod. V rámci mezinárodní dohody mezi ministerstvy školství jsou každoročně přijímáni 3 studenti na Letní školu bohemistických studií Karlovy univerzity v Praze, letos se dokonce podařilo získat semestrální stipendijní pobyt na KU pro nejnadanější studentku.

Ve třetím (jediném) ročníku bohemistiky studuje dnes osm studentů. Vyučují je dvě učitelky, tedy mongolská bohemistka a česká lektorka.

A výhledy?

Další osud bohemistiky na MUIS není vůbec jasný. Rozpočtově spadá pod rusistiku a záleží na rozhodnutí rektorátu, kam finance přidělí. Již příští rok je velkým otazníkem, požádá-li univerzita vůbec o českého lektora.

Můžeme si jen přát, aby padlo rozhodnutí správné a adekvátní českým snahám, abychom tedy v akademickém roce 2009/2010 přivítali novou třídu nadšenců pro Českou republiku!

PhDr. Ludmila Vojtková je od roku 2007 lektorkou bohemistiky na MUIS. Ve stejné funkci působila  v letech 2001- 2004 také na Pekingské univerzitě zahraničních studií (BFSU) v ČLR.

 

 

01.11.2008 04:13:08
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one