zprávy z Mongolska

Česká rozvojovka v Mongolsku

Česká rozvojovka v Mongolsku - obrázek

Česká rozvojovka v Mongolsku - obrázek

Taky se málo ví, že Mongolsko patří k osmi prioritním zemím české rozvojové spolupráce. Podle programu, který zveřejnilo české rozvojové středisko se česká rozvojovka v období 2006-2010 soustředí hlavně na čtyři sektory: podporu ekonomické transformace, ochranu životního prostředí, rozvoj zemědělství, snižování nezaměstnanosti. Jak to vypadá v Mongolsku, si můžete udělat představu z následujícího orientačního seznamu běžících projektů:
Největší skupina projektů je zaměřena na vodohospodářské problémy a znečištění:
 • Dodávka vodohospodářských celků pro oblasti s nedostatkem pitné vody.
 • Výstavba čističky odpadních vod v kožedělném závodě v Darchanu.
 • Zajištění zdrojů a dodávek pitné vody v nově osídlovaných částech města Ulánbátar.
 • Průzkum a monitoring oblastí kontaminovaných nebezpečnými látkami v důsledku těžby nerostných surovin v oblasti Selenge.
 • Zásobování města Erdenet a jeho okolí pitnou vodou.
 • Obnova a zajištění vodních zdrojů v polopouštních oblastech province Suchbátar v Mongolsku.
 • Technická a technologická podpora pro odstranění ekologických zátěží vzniklých při nelegální těžbě v centrální části Mongolska.
Druhou velkou skupinu tvoří oblast zemědělství:
 • Podpora zpracování produktů živočišné výroby – Závod na zpracování masa a kůži.
 • Podpora chovu drůbeže – Intenzifikace výroby vajec a drůbežího masa.
 • Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (ADRA viz zde)
 • Označování hospodářských zvířat v Centrálním regionu Mongolska (Česká zemědělská univerzita viz zde 

A třetí velkou oblastí je pomoc s rozvojem vzdělání a lidských zdrojů:

 • Modernizace technického vybavení a rozvoj lidských zdrojů v národní centrální nemocnici v Ulánbátaru
 • Zřízení technoparku pro výuku regulace točivých strojů na mongolské univerzitě v Ulánbátaru
 • Příprava a zavedení studijního programu Sociální práce – Ulánbátar (Charita ČR viz zde)
 • Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených komunit.

A konečně průmysl: 

 • Modernizace pohonů a řízení bloku elektrárny č. 4.
24.09.2008 05:25:26
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one