zprávy z Mongolska

Institut veterinární medicíny (IVM) při MSUA v Ulánbátaru se představuje…

Institut veterinární medicíny (IVM) při MSUA v Ulánbátaru se představuje… - obrázek

Institut veterinární medicíny (IVM) při MSUA v Ulánbátaru se představuje… - obrázek

IVM náleží mezi významná výzkumná pracoviště Mongolska, v němž probíhá řada aplikovaných výzkumných projektů týkajících se ochrany zdraví zvířat vůči infekčním onemocněním v podmínkách Mongolska. Institut se dále zabývá diagnostikou parazitárních infekcí, preventivní a léčebnou veterinární medicínou, s cílem zvýšit úroveň výroby nových veterinárních léčiv a biopreparátů a zavádění nových technologických postupů i metodik, tolik potřebných  k preventivní ochraně zdraví cca 40 miliónů kusů zvířat. Spolupracuje s Fakultou veterinární Mongolské státní zemědělské univerzity (MSUA) a dalšími institucemi. Čtěte dál...

IVM byl založen  v roce 1961 v Ulánbátaru nejprve jako Výzkumný institut chovu zvířat a později, od roku 1987 je tato výzkumná instituce známa jako Institut veterinární medicíny (IVM). Nachází se v areálu Mongolské státní zemědělské univerzity v Ulánbátaru (MSUA), přímo naproti soše „Zlatého Buddhy“ a památníku Zaisan.

Organizační struktura IVM

Institut je rozčleněn do čtyř samostatně řízených oddělení: Oddělení ochrany veřejného zdraví, které tvoří laboratoř infekční imunologie a infekčních chorob, virologická laboratoř, laboratoř veterinární hygieny a veterinární patologie. Oddělení parazitologie s laboratoří helmintologickou, entomologickou a laboratoří protozoologie. Oddělení neinfekčních (produkčních) chorobOddělení molekulární genetiky. Ve čtyřech regionech Mongolska pracují čtyři výzkumné a diagnostické laboratoře (Khovd, Arkhangai, Sukhbaatar a Umnu–Gobi). s laboratořemi reprodukční patologie a endokrinologie, farmakologie a toxikologie, metabolismu a biochemie, fyziologie a patologie mláďat.

Vedení IVM spolupracuje se specialisty Institutu tropů a subtropů (ITS) České zemědělské univerzity v Praze na řadě výzkumných projektů, zajišťuje výměnu pedagogů a studentů mezi oběma univerzitními pracovišti a pomáhá v mongolských podmínkách zajišťovat realizaci projektů České zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku. www.vetnaadam.org


Daniela Lukešová

Zdroj:

http://www.msua.edu.mn/home.html


14.03.2010 19:12:18
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one