zprávy z Mongolska
Kašmír, krize a šance - obrázek

Kašmír, krize a šance - obrázek

Mongolští nomádi pocítili závan současné globální krize. Kvůli poklesu poptávky po luxusním zboží a oblečení není už tolik zájem o jejich tradiční výrobky z kašmíru, jako jsou svetry, šály a bundy. "Musím teď vyjít s polovinou peněz," podělil se o poznatek Terychin Chengelbator, který žije ve stepi celý svůj život a ještě donedávna prodával kašmír do místních manufaktur v přepočtu za 85 dolarů za kilogram. Nyní je rád, pokud dostane 15 či 20 dolarů.Čtěte dál článek A. Mostýn ....

Není sám, kdo na letošek nebude vzpomínat radostně. Kvůli pádu cen surovin, na jejichž těžbě je mongolská ekonomika do značné míry závislá, se výrazně snížil růst hrubého domácího produktu. Jestliže v letech 2004 až 2008 vykazovala ekonomika roční dynamiku v průměru takřka devět procent, letos to budou sotva dvě procenta. Na tomto vývoji se podepsaly zejména nízké ceny mědi, molybdenu a zlata na světových trzích.

Tagy

Kvůli tomu klesly příjmy do státního rozpočtu a vláda bude zřejmě muset omezit některé sociální programy. Při pohledu na statistiky, kdy jedna třetina obyvatel žije pod hranicí chudoby, to není právě dobrá zpráva.

Přesto nyní mnozí Mongolové vzhlížejí s jistou nadějí k novému prezidentovi, jímž se koncem května stal po volbách kandidát opoziční Demokratické strany Cachjagín Elbegdordž. Studoval ve Spojených státech a v minulosti byl dvakrát předsedou mongolské vlády. Do škol prosadil jako povinný anglický jazyk, který zaměnil za ruštinu a zasloužil se o přeorientaci ekonomiky země na americké podnikatele.

Není divu, že některá ruská média vyjadřují obavy, zda tento „prozápadní prezident“ nezamíchá karty v plánech Moskvy na osvojení uhelných a zlatých nalezišť. Navíc má Rusko rozvíjet mongolské železnice a získat právo na využití uranových zdrojů. Budoucnost ukáže, zda projekty budou skutečně zmrazeny.

Pro české firmy mongolský trh může být zajímavý bez ohledu na politickou konstalaci, byť nový prezident je mnohými považován za ekonomického reformátora. "Elbegdordž je pro změnu. Prosazuje nové a svěží progresivní myšlenky," tvrdí například Shagaj Batmunkh, importér textilu žijící v Ulánbátaru.

Ostatně Mongolsko v roce 2008 importovalo zboží z více než sto zemí světa. Jak uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na dovozu se nejvíce podílely: nerostné suroviny včetně pohonných hmot 26,7 %, strojírenské a elektrotechnické výrobky 16,8 %, dopravní prostředky 12,7 % a potraviny 6,4 %. Většina dováženého zboží se přitom podle současných předpisů zatěžuje 7 % dovozní přirážkou a 5 % až 15 % dovozní daní. Poplatky se snižují či zcela promíjejí například při dovozu zařízení jako základního kapitálu v rámci zahraničních investic.Zvětšete si obrázek v záhlaví článku (click on).

Z České republiky se vyváží do Mongolska široká paleta zboží, byť vzhledem k velikosti trhu je objem vývozu poměrně malý. Především se jedná o průmyslové a tržní výrobky, jako jsou potravinářské stroje a zařízení, stavební stroje a dále potraviny a živá zvířata.

"I nadále jsou předpoklady pokračování vývozu tradičních komodit, jakými jsou strojírenská zařízení, průmyslové výrobky a potraviny. Vzhledem k rozvoji stavebnictví se ještě více může uplatnit široké spektrum zboží související s touto oblastí," uvádí Josef Dudák, pracovník odboru mimoevropských zemí MPO.

Ačkoliv je Mongolsko zemí s ohromnou rozlohou a nerostným bohatstvím, trh je z hlediska možností uplatnění zejména spotřebního zboží poněkud omezený.

Co je pro zemi klíčové a kde se mohou české firmy uplatnit, jsou hlavně těžební průmysl a stavebnictví a mohly by se podílet na budování infrastruktury. Vláda si také předsevzala vytvoření regulačního rámce v telekomunikacích, což by mohlo podpořit kompetitivní poskytování spolehlivých a dostupných telekomunikačních služeb. Jako důležitý prvek pro další rozvoj Mongolska je považováno rychlé rozšíření internetových služeb.

Mezi perspektivní oblasti patří i rozvoj zdravotnictví, kde české firmy již dodávají řadu svých výrobků.

Velký potenciál skýtají i možnosti v oblasti turistického ruchu. Země hodlá dosáhnout zvýšení počtu zahraničních turistů a tomu postupně i přizpůsobuje možnosti. Již nyní je zřejmé, že turismus se stává stále významnějším odvětvím ekonomiky. Podle oficiálních údajů se do vzdálených stepí, za nomády a jejich jurtami a do poušti Gobi na jihu země vypravuje ročně až 400 tisíc zahraničních turistů !

Zdroj:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/mongolsko/kasmir-krize-a-sance/1001377/53783/

DL

10.01.2010 14:34:57
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one