zprávy z Mongolska

Milan Hovorka: Rozvojová spolupráce může výrazněji otevřít dveře byznysu

Milan Hovorka: Rozvojová spolupráce může výrazněji otevřít dveře byznysu - obrázek

Milan Hovorka: Rozvojová spolupráce může výrazněji otevřít dveře byznysu - obrázek

V září 2009 se do Mongolska chystá podnikatelská mise, zasedat tam bude Česko-mongolská mezivládní komise. Tyto aktivity by mohly dát další impulz vzájemné spolupráci, na jejíž perspektivy se magazín Exportér ptal Milana Hovorky, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Bližší informace o průběhu zasedání  mezivládní komise najdete v dalších článcích - v rubrice Rozvojová spolupráce. Čtěte dál...

Jste předsedou české části Česko-mongolské mezivládní komise. Co nyní v komisi konkrétně řešíte?

Tagy

Během zasedání smíšené komise, kde jsou obě strany obvykle reprezentovány oficiálními delegacemi a doprovodnými misemi podnikatelů, dochází k výměně názorů a zkušeností, projednávají se možnosti rozšíření ekonomické, technické i technologické spolupráce a jedná se o odstraňování překážek bránících obchodování a investování. Pozornost je věnována i problematice podnikatelských a investičních aktivit firem. Při jednáních s Mongolskem akcentujeme i oblast zahraniční rozvojové spolupráce.

Chci zdůraznit tak zřetelně, jak jen mohu. Od každé komise podobného charakteru vyžaduji, aby měla dělný a praktický charakter a její činnost byla orientována na konkrétní výsledek.

V září pojedete na zasedání komise do Mongolska. Spolu s vámi tam zamíří i podnikatelská mise. V čem je to pro podnikatele přínosné?

Cílem doprovodných podnikatelských misí je získání nových a rozvoj současných obchodních kontaktů v zahraničí. Firmy mají možnost si zmapovat obchodní a podnikatelské možnosti a získají kontakty na organizace, které mohou napomoci úspěšnému podnikání a obchodu. Předpokládám, že mise podnikatelů bude složena nejen ze zástupců dosud aktivních firem na trhu, ale budou přítomni i zástupci firem, které se tento trh snaží teprve otevřít. A právě pro tyto firmy musíme vytvořit ve spolupráci s mongolskou stranou prostředí, v němž budou mít možnost realizovat své podnikatelské záměry. Firmy se již nyní mohou k účasti na doprovodné misi přihlásit na webových stránkách organizátora - Hospodářské komory ČR.

Zmínil jste rozvojovou spolupráci, jak může podpořit rozvoj ekonomických a obchodních vztahů?

Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Mongolskem na období 2006-2010, zpracovaný celostátním koordinátorem MZV, stanovil jako prioritní sektory: ekonomicko-průmyslový rozvoj, životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a sociální rozvoj. Do roku 2008 byly v gesci MPO uskutečněny programy ve výši zhruba 208 milionů korun. Jednalo se o modernizaci nemocnice a elektrárny v Ulánbátaru, o obnovu zařízení koželužny a výstavbu malého obuvnického závodu rovněž v Ulánbátaru, výstavbu jatek v Zuunmodu, výstavbu čističky odpadních vod v koželužně v Darchanu, ekologické odsíření vápenky v Chutulu či pomoc při zajištění technologického zařízení pro zásobování vodou oblasti Mandalgobi. V gesci MPO je v současné době realizováno sedm projektů, jejichž ukončení bude nejpozději v roce 2010. Nové programy rozvojové spolupráce jsou koordinovány Českou rozvojovou agenturou, působící v rámci MZV, jejíž pracovníci se zúčastní příštího zasedání Smíšené komise v září. Otevřeně ale říkám, že usiluji a budu usilovat o to, aby programy rozvojové spolupráce měly komerční návaznost a pomohly navazovat našim subjektům partnerské vztahy s jejich mongolskými subjekty.

Zatímco z hlediska rozvojové spolupráce je Mongolsko prioritní zemí, mezi exportní prioritní země tuto zemi MPO nezařadilo?

V souladu s doporučením České rady pro obchod a investice jsou exportní prioritní země definovány podle výrazného potenciálu pro nárůst českého vývozu. Mongolsko mezi prioritními zeměmi není, a to ani z hlediska potenciálu trhu či vývoje vzájemného obchodu. Vloni patřila Mongolsku až 108. příčka mezi vývozními trhy. I z hlediska trendů za posledních 15 let se vývoz do Mongolska odvíjí v menších objemech, byť za kladné obchodní bilance. Nezařazení mezi prioritní země ale v žádném případě neznamená, že MPO nepodporuje vývozce a nevyhledává vývozní příležitosti. Mongolsko je pro ČR jistě důležitou zemí, její význam spočívá však zejména v nerostném bohatství.

V Mongolsku jsou nemalé příležitosti a Češi tam mají výhodu dobré image. Neměli by toho exportéři využít?

Máte pravdu, Češi tam mají za uplynulá léta vybudovány velmi dobré vztahy. Naše stroje a zařízení a potravinářské výrobky jsou známé prakticky po celém Mongolsku. Na druhé straně musím upozornit, že řada projektů, které jsou v Mongolsku plánovány k realizaci v příštích letech, předpokládá zajištění značných finančních objemů od zahraničních investorů. Česká republika, přestože se zapojuje do některých z nich, nemá v současné době možnost sama poskytnout tak vysoké úvěry, jaké si jednotlivé projekty vyžadují. Proto se snažíme pomoci firmám zapojit se i do mezinárodní spolupráce a umožnit tak subdodávky českých výrobků.

Řada firem na mongolském trhu působí prostřednictvím svých kanceláří. Zde se nabízí prostor pro další podnikatele, aby využili spolupráce s již zavedenými subjekty na místním trhu, nebo si prošlapali vlastní cestu. Ve všech případech jsme připraveni podpořit jejich úsilí.

Jak je bude MPO v tomto podporovat?

Existuje řada způsobů, jak českým firmám můžeme pomoci při pronikání na zahraniční trhy. Jedná se o pořádání obchodních misí a seminářů, podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, vyhledávání obchodních partnerů, pomoc při zajišťování financování exportních aktivit firem včetně zabezpečování veřejně dostupných informačních portálů. Předpokládám, že na základě jednání smíšené komise bude ujasněn další rozvoj spolupráce, na který budou navazovat podpůrné aktivity.

Vládní představitelé Mongolska doufají, že díky tradičním dobrým vztahům může ČR Mongolsku pomoci v hledání "třetího souseda" a že se ČR může stát spojkou do EU. Je to reálné?

Upřímně řeknu, že bychom tuto úlohu rádi viděli a pro české firmy by to znamenalo velký posun v rozvoji tradičních vztahů. Hlavními obchodními partnery Mongolska nadále zůstávají Čína a Ruská federace. Je ale známo, že Mongolsko má zájem diverzifikovat zahraniční obchod, a tedy i spolupráci a uvítalo by dalšího silného partnera. Ze zemí EU zatím největší obchodní obraty tvoří Británie, Německo, Itálie a Francie, z nových zemí EU jsou to Polsko a ČR. Budeme se proto snažit podnítit jednání i tímto směrem a akcentovat využití evropských programů rozvojové spolupráce českými firmami.

Zdroj:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/m-hovorka-rozvoj-spoluprace-byznysu/1000485/53777/

DL

 

 

10.01.2010 14:49:49
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one