zprávy z Mongolska

Rozvoj řemeslné těžby zlata v Mongolsku

Rozvoj řemeslné těžby zlata v Mongolsku - obrázek

Rozvoj řemeslné těžby zlata v Mongolsku - obrázek

Až do počátku 90. let bylo řemeslné těžařství v Mongolsku neznámým pojmem. V průběhu posledních deseti let minulého století došlo v Mongolsku k dramatickým změnám, které lze zkráceně popsat jako přechod plánované ekonomiky na tržní. Mongolská společnost v tomto období, které trvá do současnosti, prochází řadou ekonomických změn, které se velmi ostře odráží do sociální oblasti a do stavu životního prostředí.Čtěte dál článek z firmy Geomin.

Jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti je „zlatý boom“ v oblasti těžby surovin, který zároveň nastartoval extrémní nárůst počtu řemeslných těžařů. Hlavními důvody pro rozvoj malého těžařství jsou celková vysoká nezaměstnanost ve společnosti a nízká nabídka pracovních příležitostí ve městech i v málo industriálně a infrastrukturně rozvinutém venkově. Vysoký nárůst počtu těžařů je způsoben vedle současně vysokých cen surovin, které zajišťují malým producentům přijatelné příjmy, i příliv ze sociálního prostředí bývalých, méně úspěšných pastevců a zemědělců.

Předpokládá se, že v současné době se v Mongolsku zabývá ať už legální, či většinou nelegální těžební činností asi 100 tisíc osob. Většina těchto sezónních pracovníků se soustřeďuje v rudních revírech s těžbou zlata, část těžařů se zabývá exploatací lokalit fluoritu a uhlí v okolí Ulaanbaataru.

Část produkce malých a středních těžařů je realizována přepracováváním odpadů po aktivní nebo ukončené průmyslové těžbě, část těžařů využívá menší ložiskové objekty, které stojí mimo zájem velkých důlních společností. Objemy vytěžené suroviny jsou velmi rozdílné, od víkendových těžařů – dospívajících dětí s rýžovací pánví, přes rodinné podniky až po drobnou mechanizovanou těžbu.

Je přirozené, že většina kapitálově slabých řemeslných těžařů používá jednoduché technologie těžby a úpravy rudy, která má často velmi negativní dopady na okolní životní prostředí a ve svých důsledcích je značně zdravotně riziková i pro samotné těžaře. Používání rtuti při úpravě Au rud je vzorovým příkladem.

Z rozsáhlého území povodí řeky Selenge na mongolské části území bylo jako zájmové území regionálně zvolena jeho východní část, která zahrnuje dílčí povodí nejvýznamnějších jižních přítoků - řeku Orchon a Tuul a východních přítoků - řeku Charaa a Eroo.

 

V tomto území se rovněž realizuje podstatná část produkce zlata v Mongolsku a v uvedené oblasti dochází od poloviny 90. let minulého století k největší koncentraci řemeslných těžařů, kteří svými aktivitami různým způsobem zasahují do přirozeného životního prostředí a kteří jsou rozhodující komunitou využívající rtuť při svých činnostech. Ve zmíněné oblast byly identifikovány nejvýznamnější historické i současné environmentální impakty způsobené rtutí.

 

Zdroj:

http://www.geomin.cz/index.php?menu=1&projekt=1

DL

13.01.2010 23:23:12
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one