zprávy z Mongolska

Světový humanitární den 19.8.2010

Světový humanitární den 19.8.2010 - obrázek

Světový humanitární den 19.8.2010 - obrázek

Světovým humanitárním dnem, který připadá na 19. srpna 2010, Evropská komise připomíná významnou činnost humanitárních pracovníků, kteří při výkonu své práce přišli o život, byli zbaveni osobní svobody či utrpěli zranění. Zaměstnanci z Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO) trvale působí v krizových oblastech celého světa. Více...

ECHO úzce spolupracuje s partnerskými organizacemi poskytujícími pomoc, například se specializovanými agenturami OSN, hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládními organizacemi. Společně poskytují nestrannou a nediskriminační pomoc civilnímu obyvatelstvu po celém světě. Dostupnost humanitární pomoci a bezpečnost humanitárních pracovníků je však stále více ohrožována.

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1058_cs.htm

 

 

Oslavy druhého „Světového humanitární dne“ v Mongolsku, s mottem: "Jsme humanitární pracovníci", byly zaměřeny na činnost a úspěchy humanitárních pracovníků. "Lidé, kteří se snaží řešit humanitární potřeby, pracují na často vzdálených místech, v obvykle těžkých a často nebezpečných oblastech, v místech, kde existují konflikty a přírodní katastrofy", říká John Holmes, podřízený generálního tajemníka pro humanitární záležitosti.


Válečné konflikty nebo přírodní katastrofy vedou ke každoročnímu obrovskému utrpení milionů nejvíce zranitelných lidí, v často nejchudších státech světa. V současné době na světě existuje 27 miliónů nedobrovolně vysídlených osob a 10 milionů uprchlíků a jeden ze šesti lidí na světě - chronicky hladoví. Humanitární pracovníci se snaží zmapovat všechny ty, kteří zažili traumatickou událost a potřebují pomoc, bez ohledu na to, kde žijí, bez ohledu na rasu, národnost, náboženské nebo politické přesvědčení.


Humanitární pracovníci jsou hrdinové, bez nichž by nemohla být poskytována humanitární pomoc. Pracují na různých místech světa, kde panují extrémní teploty, ohroženi nemocemi, ale i na nebezpečných místech, kde riskují svůj život, aby pomohli opuštěným obětem válečných konfliktů či přírodních katastrof.


Loni v zimě, kdy Mongolsko čelilo extrémním mrazům – dzudu - došlo k velkým ztrátám a utrpení mongolských pasteveckých rodin. Organizace spojených národů působící v Mongolsku, vyjádřila uznání a poděkovala všem humanitárním pracovníkům, tuzemským i mezinárodním, kteří pomáhali postiženým pastevcům a jejich rodinám odstranit následky katastrofy. Mnohé pastevecké rodiny, díky bezprostřednímu nasazení a nesobeckému úsilí těchto pracovníků, získaly potřebné prostředky k obživě.


V rámci oslav byla OSN připomenuta významná činnost humanitárních pracovníků na celém světě a vzpomínka na  22 pracovníků OSN, kteří zahynuli  při bombovém útoku v Bagdádu, v roce 2003.


19.srpen byl příležitostí pro poděkování všem  pracovníkům OSN působícím v Mongolsku a současně došlo k uctění památky Matthew Girvina, paní Bayarmaa, paní Sabine Metznera, Gerarda Le Clair, Sh. Otgonbilega, Batzoriga, Takahiro Kato a Minoru Masakiwho, kteří zahynuli 14. ledna 2001, kdy se s nimi zřítil vrtulník při humanitárním zásahu v období dzudu, v západních ajmacích Mongolska, v Malchin somonu (ajmak Uvs).

 

Zdroj: MONTSAME 20.8.2010

http://ochaonline.un.org/whd/

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/charita-cr-si-19-srpna-pripomina-svetovy-humanitarni-den/


DL

22.08.2010 22:16:23
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one