zprávy z Mongolska

Workshop pořádaný CZELO v Bruselu

Workshop pořádaný CZELO v Bruselu  - obrázek

Workshop pořádaný CZELO v Bruselu - obrázek

CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Regionálním environmentálním centrem, pořádalo 5. a 6. listopadu 2008 v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení workshop "Environmental Programmes in Western Balkan Countries and Asia." Cílem workshopu bylo představit aktivity ČR v těchto zemích v oblasti řízení vodních zdrojů a nakládání s odpadem. První den byl zaměřen na země západního Balkánu (zejména Srbsko, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu), druhý den pak na střední Asii (zejména na Mongolsko a Vietnam).

Se zástupci vybraných třetích zemí byly vydefinovány priority pomoci do budoucna, které by měly navazovat na dosavadní aktivity České republiky v těchto oblastech a současně spojovat více možností financování. Spolupráce a školení místních obyvatel jsou dvě oblasti nepostradatelné k úspěchu a udržitelnosti těchto projektů, současně však právě školení je oblastí s malou finanční podporou. Je nutné pokračovat v dialogu mezi donory, ale i více zapojovat mezinárodní instituce, včetně Evropské komise. Tento cíl byl v rámci workshopu splněn. Bližší informace a prezentace s mongolskou tématikou ze 6.listopadu 2008 viz http://czelo.cz/detail_/?news=905

Co je posláním CZELO ?

Hlavním úkolem České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO www.czelo.cz v Bruselu je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice. CZELO je projektem Technologického centra AVČR, www.tc.cz, a je podporováno grantem Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

21.12.2008 12:24:16
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one