zprávy z Mongolska

Záväzky v rozvojovej pomoci nesplníme

Záväzky v rozvojovej pomoci nesplníme  - obrázek

Záväzky v rozvojovej pomoci nesplníme - obrázek

Slovensko navštívil komisár pre rozvojovú pomoc Andris Pieblags. S premiérkou aj ministrom zahraničia hovoril o záväzkoch a výsledkoch EÚ v oblasti oficiálnej pomoci tretím krajinám. Čítajte...

Cesta komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa po členských krajinách EÚ má za cieľ predstaviť „post-lisabonskú“ stratégiu rozvojových aktivít EÚ. Komisia v novembri 2010 uviedla " Zelenú knihu EÚ o rozvojovej politike na podporu rastu a trvalo udržateľného rozvoja". Komisár sa stretol s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou, ktorá v rámci rokovaní upozornila, že „očakávania EK v oblasti rozvojovej pomoci bude veľmi ťažké naplniť“. Ide o záväzok Slovenska a ďalších nových členských krajín na úrovni 0,17 percentami z HNP, od roku 2015 na 0,33 percenta HNP.
„Budem pripomínať aj záväzok, ktorý Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »má voči rozvojovej politike - ak sa nemýlim, Slovensko prispieva na ňu len podielom 0,08 percenta z hrubého národného produktu (HNP). To je extrémne málo," povedal podľa TASR na tlačovej konferencii pred návštevou Piebalgs.
Záväzok na úrovni 0,17 % pre nové členské krajiny spĺňajú z 12 krajín len Cyprus Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali.viac na www.EuropskaUnia.sk »(0,17 percenta HNP) a Malta Malta vstúpila do EÚ v máji 2004, nepatrí však do skupiny postkomunistických krajín. Modernú politickú nezávislosť získala až v roku 1964.viac na www.EuropskaUnia.sk »(0,2 percenta).

Slovenská vláda sa odvoláva na dlhovú krízu, ktorej dnes čelí väčšina krajín „ktorú musí riešiť tvrdými ekonomickými opatreniami“. Podľa Radičovej chce Slovensko pomáhať aj naďalej, najprv ale potrebuje vypracovať analýzu, nakoľko bola doterajšia forma pomoci bola užitočná a efektívna. S komisárom sa zhodli, že čím neskôr príde pomoc do cieľovej oblasti, tým je drahšia.
Okrem Ivety Radičovej sa Piebalgs stretol s ministrom zahraničných vecí Mikulášom Dzurindom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Milanom Ježovicom a členmi výborov NR SR pre záležitosti EÚ a pre zahraničné veci.
Slovensko vynaložilo na šírenie rozvoja vo svete v roku 2009 spolu 53 miliónov eur - čo je spomínaných 0,08 percenta HNP a druhé najhoršie číslo spomedzi 27 krajín EÚ. Z populačne porovnateľných krajín dáva na tento istý účel napríklad Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk ». Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »0,88 percenta svojho HNP a Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk »0,54 percenta; z nových členských krajín je na tom najlepšie Slovinsko Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne.viac na www.EuropskaUnia.sk »(0,15 percenta) a Litva Litva je postkomunistickou pobaltskou krajinou, ktorej sa podarilo vstúpiť do EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami v zatiaľ najväčšej vlne rozširovania v histórii Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk »(0,14 percenta), naopak, najhoršie Bulharsko Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.viac na www.EuropskaUnia.sk »(0,04 percenta).
„Veľa rozprávame o našich hodnotách, demokracii, ľudských právach, ale nestačí len rozprávať o nich: musíte podporovať proces. Aj v prípade malých krajín je malý dosah ich príspevku dosahom. Takých 50 miliónov eur môže pomôcť naozaj mnohým v centrálnej Ázii či malej africkej krajine," cituje Piebalgsa TASR.
"Je to však aj v záujme Slovákov. Ak je priaznivé prostredie v Afrike pre ekonomický rast, ťažia z toho naše investície i export. Ak je Afrika bez konfliktov a v pokoji, nemusíme vynakladať prostriedky napríklad na boj proti pirátom, na pokrytie zvýšenej bezpečnosti či na prisťahovalectvo".
Piebalgs argumentuje príkladom Británie, kde napriek bezprecedentným škrtom vo verejných výdavkoch výdavky na rozvojovú politiku v zásade napriek tomu stúpli.
Rozvojovú pomoc na Slovensku administruje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá vznikla 1. januára 2007 pri MZV SR. Podľa strednodobej stratégie sú hlavnými jej cieľmi pre roky 2009-13 Afganistan, Keňa a Sudán.
Projektovými krajinami slovenskej rozvojovej pomoci sú Albánsko Albánsko patrí medzi ekonomicky menej vyspelé krajiny Európy. Poľnohospodátstvo tvorí dôležitú časť národného hospodárstva, je to značne agrárna krajinu. viac na www.EuropskaUnia.sk » Bielorusko Aj Bielorusko vzniklo po rozpade Sovietskeho zväzu, s Ruskom však doteraz udržuje veľmi dobré vzťahy.viac na www.EuropskaUnia.sk » Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina sa skladá z Federácie Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej. V krajine sa prekrýva vplyv západo- a východoeurópskej kultúry, spolu s moslimskou kultúrou.viac na www.EuropskaUnia.sk » Čierna Hora Čierna hora je posledný štát, ktorý pribudol na mape Európy. V referende v máji 2006 si Čiernohorci vybrali nezávislosť od Srbska a 3. júna bol vyhlásený suverénny štát Čierna hora.viac na www.EuropskaUnia.sk » Etiópia, Gruzínsko Gruzínsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk » Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko Macedónsko je jednou z bývalých juhoslovanských republík. V minulosti sa muselo komplikovane vyrovnávať s menšinovými problémami, konflikt v neďalekom Kosove zhoršil vzťahy najmä s miestnou albánskou komunitou. Situáciu v krajine upokojovala policajná misia EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » Moldavsko Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná.viac na www.EuropskaUnia.sk » Mongolsko, Tadžikistan, Ukrajina Ukrajina je postkomunistická krajina, ktorá sa odčlenila od Sovietskeho zväzu v roku 1991.viac na www.EuropskaUnia.sk » Uzbekistan a Vietnam.
Vláda SR v januári schválila „ Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2011“. V ňom sa odráža aj záväzok Slovenska od roku 2011 prvýkrát prispieť do Európskeho rozvojového fondu. Predpokladaná suma je vyše 6 miliónov eur.

Zdroj:

http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/clanok/zavazky-v-rozvojovej-pomoci-nesplnime-016625

http://www.fuu.sk/2011/01/58913-slovak-aid-savio-dostalo-peniaze-na-tri-nove-projekty/

DL

11.02.2011 17:52:17
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one