zprávy z Mongolska

Hedvábná stezka...

Hedvábná stezka... - obrázek

Hedvábná stezka... - obrázek

Hedvábná stezka či Hedvábná cesta (německy Seidenstraße, čínsky 丝绸之路, pinyin Sīchóu zhī Lù, český přepis S'-čchou-č'-lu) je starověká trasa vedoucí Jižní Asií, ve své hlavní větvi spojující čínské město Čchang-an (Si-an) s Malou Asií a Středozemním mořem. Její celková délka po souši a po moři činí asi 8 000 km. Více...

Obchod po hedvábné stezce byl důležitým faktorem při rozvoji velkých starověkých civilizací v Číně, Mezopotámii, Persii, Indii a Itálii a pomohl položit základy moderního světa.

Prvním, kdo použil název Hedvábná stezka byl německý zeměpisec baron Ferdinand von Richthofen roku 1877.

Historie

Ještě v období před naším letopočtem existovaly kontakty mezi Evropou a Čínou. Byly to kontakty obchodní a diplomatické a i jejich zásluhou se obě rozdílné kultury začaly postupně poznávat. Velká vzdálenost však způsobovala, že se vzájemné styky musely uskutečňovat pomocí prostředníků a každá odpověď trvala velice dlouho. V době Římské říše však byli překážkou obchodního styku výbojní Parthové. Až římský císař Augustus dokázal na čas s Parthy sjednat mír a cesty na východ se staly bezpečnými.

Důsledkem bylo, že se do Říma dovážela spousta hedvábí. Římané milovali tyto jemné tkaniny a náležitě za ně platili. To však mělo za následek, že vznikal veliký obchodní deficit, jehož hlavní příčinou bylo právě hedvábí. Římští císaři následně omezovali tyto obchody, protože ekonomicky Římskou říši (hlavně její západní část) devastovaly.

Po zániku Říma nastal nový rozvoj těchto cest za dynastie Tchang (618 - 907), když vzala Persii kontrolu nad těmito cestami. Tchang Taizong tedy má k dispozici kontrolu nad velkou částí střední Asie. Ve 13. století ovládali stezku Mongolové; i přes pověsti o jejich dobyvačnosti a agresivitě se k Evropanům putujícím touto stezkou chovali přívětivě, pravděpodobně za to mohlo množství zlata, které tudy proudilo.

Mongolsko však postupně oslabovalo a roku 1368 získává znovu kontrolu nad cestou Čína. V té době však intenzita obchodů prudce klesla a nedosáhla už stavu z dob dynastie Tchang. S rozvojem zámořského putování hedvábné cesty ztrácely postupně na významu. V roce 1514 Portugalci zakládají první zámořský hedvábný spoj, který později převzali Španělé.

Tato slavná obchodní trasa, procházející napříč celou Asií ze Středomoří do srdce Číny, bývala ve starověku a středověku pravděpodobně nejdelší trasou, jakou se lidé ubírali. Měřila zhruba 9000 km a karavany potřebovaly na její zdolání přibližně tři roky. Jejich cestu přitom obvykle komplikovaly války, hranice, cla, loupežníci a extrémní přírodní podmínky, takže si vyžádala veliký počet obětí. Každé putování přes celou délku Hedvábné stezky představovalo významný cestovatelský výkon, a právě proto jsme se rozhodli si tuto zaniklou trasu nastudovat a ve stopách dávných karavan ji projet.

    Ani dnes není její překonání bez problémů, zejména kvůli středoasijským autokratickým režimům, komplikovaným vízům či horkému podnebí, což také vysvětluje, proč se po původní trase Hedvábné stezky tolik cestovatelů nevydává. Její stovky let dlouhá historie, starobylé památky, pouštní krajiny, hory a život lidí v navzájem velmi odlišných regionech však skýtají neobyčejné možnosti poznání a za všechny ty útrapy rozhodně stojí. Předložení zpráv a fotografií z těchto pozoruhodných oblastí bylo cílem naší cesty. Ostatně Hedvábná stezka vždy bývala kromě svého obchodního významu i důležitou kulturní spojnicí mezi Východem a Západem, po níž se šířily právě informace o různých vzdálených civilizacích.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hedv%C3%A1bn%C3%A1_stezka

http://silkroad.euweb.cz/

DL

08.04.2013 14:37:32
ubdnes
Bohemia UB: česká základna v Mongolsku www.bohemia-UB.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one